Ventili - Ručni ventili

PN ručni ventil


PN Ventil

Ručni ventil se zbog njihovog praktičnog montiranja koristi na vazdušnim instalacijama. Jednostavna i laka ugradnja.
Princip rada: otvoren-zatvoren.


Dimenzije

Naziv/Šifra Navoj/Priključak Interval pritiska
PN-08 1/4" 1.5 - 8.0 bar

A B C D E F
58 G 1/4" G 1/4" 32 26 19