Caramba

Cink sprej Alu-hell


Zink-Spray alu-hell

Dugotrajna galvanska zaštita od rđe za metale svih vrsta. Više od 144 sati zaštitnog delovanja u testu sa stalnim sprejom prema normi DIN ENISO 9227 za čelik, liveno gvožđe, cink. Može se prekriti lakom nakon 24 časa, postojan na temperaturi do 200°C.

Pažnja:
Površina mora biti čista i suva. Pre upotrebe bocu dobro protresti 2-3 minuta. Ne prskati u vodoravnom položaju!. Nakon upotrebepreokrenuti naopako ventil i glavu za prskanje i nakratko pritisnuti.
Molimo da se pridržavate tehničkih listova sa uputstvima.

Boca je pod pritiskom. Zaštititi od sunčevih zraka i temperatura iznad 50°C (npr. od vatre). Nakon upotrebe ne otvarati na silu i ne spaljivati. Ne prskati prema vatri ili na užarene predmete. Bez obilnog provetravanja moguć je nastanak smeša koje mogu eksplodirati. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno delovati u vodi. Čuvati izvan dohvata dece. Čuvati odvojeno od izvora paljenja-zabranjeno pušenje. Ne udisati aerosol. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. Ostaci hemikalije i boca moraju se odložiti kao opasan otpad.

500ml Item No.60768505