Caramba

Aktivna pena za čišćenje


Schaumreiniger

Veoma efikasna pena za čišćenje unutrašnjosti. Idealan za pripremu za plastične ili kožne presvlake. Svež miris. Koristi se na svim površinama. Uklanja tvrdokornu prljavštinu. Optimalna materijalna kompatibilnost. Stabilnu penu stvara čišćenje vertikalne i veoma naklonjene površine.

Nežna prema materijalima i ekološki, kao pranje - aktivne materije su biorazgradive. Dobro promućkajte pre upotrebe. Sprej za čišćenje na oblasti koje treba tretirati, naneti sa vlažnom krpom i obrišite suvom krpom.

Pažnja:
Ne koristiti na akrilu i polikarbonatu! Karamba aktivna pena za čišćenje nije pogodna za antilopnu kožu.

Boca je pod pritiskom. Zaštititi od sunčevih zraka i temperatura iznad 50°C (npr. od vatre). Nakon upotrebe ne otvarati na silu i ne spaljivati. Ne prskati prema vatri ili na užarene predmete. Bez obilnog provetravanja moguć je nastanak smeša koje mogu eksplodirati. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno delovati u vodi. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Čuvati izvan dohvata dece. Čuvati odvojeno od izvora paljenja-zabranjeno pušenje. Ne udisati aerosol. Sprečiti dodir s kožom. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. Ostaci hemikalije i boca moraju se odložiti kao opasan otpad.

500ml Item No.64010601