Caramba

Intenzivni otklanjivač rđe MoS2


Rostloser MoS2

Brzo otapa jako zarđale vijačne spojeve i smolu. Sprečava i uklanja buku cviljenja i čegrtanja putem aktivnih sastojaka klizanja( VKA vrednost: 1200 N). Jako dobro svojstvo tečenja. Bez silikona. Postojan na temperaturi od -40°C do 450°C.

Boca je pod pritiskom. Zaštititi od sunčevih zraka i temperatura iznad 500°C (npr. od vatre). Nakon upotrebe ne otvarati na silu i ne spaljivati. Ne prskati prema vatri ili na užarene predmete. Bez obilnog provetravanja moguć je nastanak smeša koje mogu eksplodirati. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno delovati u vodi. Čuvati izvan dohvata dece. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati aerosol. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. Ostaci hemikalije i boca moraju se odložiti kao opasan otpad.

500ml Item No.6002081
5l Item No.60028847