Caramba

Perfekt klima


Perfekt klima

Sistem za čišćenje vazduha - svež miris i higijenski vazduh u kolima.

Eliminiše miris bildene mikroorganizme.
Obezbeđuje svež miris.
Dezinfekcija bakterije.

Efikasan protiv neprijatnih mirisa izazvanih prašine i prljavštine, bakterija i gljivica.
Eliminiše neprijatne mirise u presvlaku i u tepihu.

Boca je pod pritiskom. Zaštititi od sunčevih zraka i temperatura iznad 50°C (npr. od vatre). Nakon upotrebe ne otvarati na silu i ne spaljivati. Ne prskati prema vatri ili na užarene predmete. Bez obilnog provetravanja moguć je nastanak smeša koje mogu eksplodirati. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno delovati u vodi. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Čuvati izvan dohvata dece. Čuvati odvojeno od izvora paljenja-zabranjeno pušenje. Ne udisati aerosol. Sprečiti dodir s kožom. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. Ostaci hemikalije i boca moraju se odložiti kao opasan otpad.

100ml Item No.64501101