Caramba

Sprej za lanac


Kettenspray

Zaštita od habanja, korozije i širenje.

Štiti efikasno protiv nošenja, izduženja i korozije. Maziva i anti - korozivno sredstvo za vožnje lancima. Prodire u sve maznih tačaka u lancu zahvaljujući dobrim performansama klizavoscu. Štiti pouzdano i dugotrajan protiv korozije. Otporan na odbacivanje, podmazivanje filma pridržava čak i na najvišim brzinama rotacije. Specijalni aditivi smanji istezanje, trenje i habanje. Kompatibilan sa O, Ks i Z - prstenovima. Odlična zaštita za oba puta i off-road upotrebu.

Boca je pod pritiskom. Zaštititi od sunčevih zraka i temperatura iznad 50°C (npr. od vatre). Nakon upotrebe ne otvarati na silu i ne spaljivati. Ne prskati prema vatri ili na užarene predmete. Bez obilnog provetravanja moguć je nastanak smeša koje mogu eksplodirati. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno delovati u vodi. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Čuvati izvan dohvata dece. Čuvati odvojeno od izvora paljenja-zabranjeno pušenje. Ne udisati aerosol. Sprečiti dodir s kožom. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. Ostaci hemikalije i boca moraju se odložiti kao opasan otpad.

500ml Item No.60628501