Caramba

Elektronski čistač


Super

Caramba Elektronski čistač je specijalni čistač za električne instalacije. Pouzdano i brzo uklanja masnoće, gumirane kontakt - masti, oksidacije i sulfid slojeve.

Caramba Elektronski čistač, koristi se za održavanje i zaštitu od korozije. Takođe deluje protiv vlage i eliminiše loš kontakt. Koristi se na prekidačima, štampanim pločama, konektorima, relejima, konektorima sijalica, utičnicama, itd.

Pre primene sredstva, prvo isključite struju!
Sprej nanesite na prljavu površinu. Prekidače proradite više puta. Prljavštinu uklonite sa papirnim ubrusom, četkom ili sl. Za otporniju prljavštinu ponovite čišćenje. Uključite napajanje struje ponovo tek kad rastvarač ispari u potpunosti (posle oko 10-15 minuta).

Upotreba: Naneti ravnomerno. Molimo da se pridržavate tehničkom uputstvu.

Sprej je pod pritiskom. Zaštititi od sunca i temperature iznad 50°C. Nakon upotrebe ne otvarati na silu ili zapaliti. Ne prskati prema vatri. Čuvati od izvora paljenja-zabranjeno pušenje. Čuvati van domašaj dece. Ne uzdisati aerosol. Koristiti samo u dobro provetravanom prostoru.

500ml Item No.60358542