Caramba

Aktivni hladni otklanjivač rđe


Eisrostloser

Brzo oslobađa ekstremno zarđale vijačne spojeve i omogućava lakši rad u kratkom vremenu delovanja. Efikasno uklanja stvrdnutu nečistoću, ostatke ulja, osušenu smolu itd. Pomoću hladnog šoka nastaju mikrofine pukotine u strukturi rđe pri čemu delujuća materija može prodreti brže i dublje. Aktivno klizi zbog PTFE dodatka. Bez silikona i kiselina. Na lakiranim površinama ili gumi ostavite da deluje nakratko.

Molimo da se pridržavate uputstva.

Boca je pod pritiskom. Zaštititi od sunčevih zraka i temperatura iznad 50°C (npr. od vatre). Nakon upotrebe ne otvarati na silu i ne spaljivati. Ne prskati prema vatri ili na užarene predmete. Bez obilnog provetravanja moguć je nastanak smeša koje mogu eksplodirati. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno delovati u vodi. Čuvati izvan dohvata dece. Čuvati odvojeno od izvora paljenja-zabranjeno pušenje. Ne udisati aerosol. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. Ostaci hemikalije i boca moraju se odložiti kao opasan otpad.

500ml Item No.6610001