Caramba

Čistač - odmaščivač


Bremsen-Reiniger

Čisti i odmašćuje kočnice, delove vozila i mašina. Brzo se suši i isparava bez ostataka. Ima izvanredno dejstvo čišćenja. Bez acetona prema gumi, plastici i metalnim površinama odnosi se neutralno. Ne sadrži silikon.

Boca je pod pritiskom. Zaštititi od sunčevih zraka i temperatura iznad 50°C (npr. od vatre). Nakon upotrebe ne otvarati na silu i ne spaljivati. Ne prskati prema vatri ili na užarene predmete. Bez obilnog provetravanja moguć je nastanak smeša koje mogu eksplodirati. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno delovati u vodi. Čuvati izvan dohvata dece. Čuvati odvojeno od izvora paljenja-zabranjeno pušenje. Ne udisati aerosol. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. Ostaci hemikalije i boca moraju se odložiti kao opasan otpad.

500ml Item No.60091703