Caramba

Ulje za rezanje i bušenje visokih performansi


Bohr und Schneidol

Štiti materijal i alat. Za izvođenje srednje teških i do najtežih rezova u preradi metala. Hladi i podmazuje tokom bušenja, rezanja, glodanja i preoblikovanja. Prikladno za legirani i nelegirani čelik, spojevi kroma i nikla, bakar, titan, aluminijum. Bez mineralnih ulja i klora.

Molimo da se pridržavate tehničkom uputstvu.

Boca je pod pritiskom. Zaštititi od sunčevih zraka i temperatura iznad 50°C (npr. od vatre). Nakon upotrebe ne otvarati na silu i ne spaljivati. Ne prskati prema vatri ili na užarene predmete. Bez obilnog provetravanja moguć je nastanak smeša koje mogu eksplodirati. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno delovati u vodi. Čuvati izvan dohvata dece. Čuvati odvojeno od izvora paljenja-zabranjeno pušenje. Ne udisati aerosol. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. Ostaci hemikalije i boca moraju se odložiti kao opasan otpad.

500ml Item No.61730621
5l Item No.61730721